Örsbäck

Tallskog på sandhed.

Lättströvad sandtallskog i Örsbäcks naturreservat.

Örsbäcks naturreservat är väl värt ett besök för svampplockaren.

Örsbäcks naturreservat ligger några km norr om byn Örsbäck. Det är ett litet naturreservat som består av gammal tallskog på sandhed. Det är lätt att ta sig hit tack vare att det ligger i anslutning till väg. Området är dessutom mycket lättvandrat och skogen är gles och öppen.

Sällsynta svampar

Området har höga naturvärden knutna till gamla tallar, rik marksvampsflora och trädkontinuitet. Det finns flera sällsynta och rödlistade marksvampar i området som är beroende av den gamla sandtallskogen. Några exempel är goliatmusseron, tallgråticka och lakritsmusseron.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka naturreservatet Örsbäck. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 24 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Örsbäcks naturreservat ligger precis intill väg 512 mellan Gräsmyr och Örsbäck. Kommer du från E4:an har du reservatet på vänster sida ca 2 km efter att du passerat Örsbäck. Kommer du norrifrån från Gräsmyr har du reservatet på vänster sida knappt 1 km efter att du passerat avtagsvägen mot Torrböle.

Det går även att ta Länstrafikens buss 102 (Vibo - Hummelholm - Örsbäck - Gräsmyr) eller 103 (Nordmaling - Gräsmyr) och stiga av vid hållplats vsk Torrböle. Därifrån är det ca 800 meter promenad söderut över lättgången tallhed innan du kommer fram till reservatsgränsen.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss