Örsbäck

Lättströvad sandtallskog i Örsbäcks naturreservat.

Örsbäcks naturreservat är väl värt ett besök för svampplockaren.

Örsbäcks naturreservat ligger några km norr om byn Örsbäck. Det är ett litet naturreservat som består av gammal tallskog på sandhed.

Området har höga naturvärden knutna till gamla tallar, rik marksvampsflora och trädkontinuitet. Det finns flera sällsynta och rödlistade marksvampar i området som är beroende av den gamla sandtallskogen. Några exempel är goliatmusseron, tallgråticka och lakritsmusseron. Det är lätt att ta sig till naturreservatet tack vare att det ligger i anslutning till väg. Området är dessutom mycket lättvandrat och skogen är gles och öppen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka naturreservatet Örsbäck. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 24 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten