Kälberget

Kälberget är ett område med höga naturvärden i de urskogslika granskogarna och stora myrarna. 

Kälberget har två toppar med sluttningar mot öst. Längst i öster är sluttningen riktigt brant med lodräta stup. I norra delen av området finns den stora öppna myren.

Du kan nå reservatet från den skogsbilväg som angränsar området i norra delen.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kälberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

I Västerbottens län:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

I Västernorrlands län är det inte heller tillåtet att:

  • Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort mossor, lavar eller svampar, med undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar.
  • Insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, stängsel, ledning, mast eller torn.
  • Genomföra tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang utan länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 199 hektar
Kommun: Dorotea och Sollefteå
Skyddsform: Naturreservat