Stor-Tallberget

Naturreservatet kallas av många för de stora tallarnas berg.

Namnet passar verkligen området. Om du vill besöka en pelarsal av stora tallar har du kommit rätt. Skogen är både gammal och högväxt. Många träd är över 250 år och har upplevt många skogsbränder. Några har dött och kolade stubbar syns här och var. ​

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stor-Tallberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 40 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat