Sodoberg

Liggande träd i barrskog.

Sodoberg ligger i en svag västsluttning och består av frisk granskog med inslag av grova tallar och björkar samt någon sälg.

Skogen är relativt gles, bland annat till följd av att en del grova tallar plockats ut runt sekelskiftet och dessförinnan. I reservatet finns större fuktiga partier.

200-åriga granar

Med hänsyn till det stora antalet äldre och mogna granar, torde det vara minst 150–200 år sedan det senast brann i området. En del äldre icke brandmärkta björkar styrker också misstanken om att branden ligger långt tillbaka i tiden. Lågorna i reservatet är jämnt fördelade i olika nedbrytningsstadier. Tätare partier med god tillgång på lågor förekommer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Sodoberg. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1997

Storlek: 42 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 13 kilometer norr om Malå.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss