Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Umeälvens delta

Umeälvens delta är mest känt för sina fåglar. På våren rastar tusentals fåglar i området under sin årliga flytt. Utforska Stora Tuvan, Bergön, Villanäs och de andra besöksvänliga platserna, som är fina besöksmål året runt.

Deltat byggs upp av väldiga mängder sediment från fjällälvarna Umeälven och Vindelälven. Runt deltat finns övre Norrlands största jordbruksmarker, Degernäs- och Röbäcksslätten, som också har byggts upp av slam som transporterats hit av älvarna.

Upplev häftiga fågelmarker

Landskapets mångformighet och växlingarna mellan vått och torrt är perfekt för fåglar, växter och insekter. Här kan du se mängder av gäss, änder och vadare, framför allt under vårflyttningen. I slutet av april rastar ofta tusentals gäss tillsammans med stora flockar tranor och sångsvanar i reservatet.

Under våren anordnas guidade fågelskådningar i området. På flera platser i naturreservatet finns fågeltorn och andra anläggningar för fågelskådning.

Redan kring midsommartid gästas deltat av flyttfåglar på väg söderut. Storspov och småspov är de allra tidigaste. Under varma sensommardagar kan du spana efter rovfåglar från Bergön och studera vadare på deltats gyttjiga bankar.

Närbild på två stycken svanar.

Sångsvanar.

Utforska besöksvänliga platser

Stora Tuvan

En hängbro som passar både rullstolsburna och barnvagnar gör Stora Tuvan tillgänglig från parkeringen. På ön går en tillgänglighetsanpassad ramp genom frodig lövskog. Rampen är även tillgänglig för synskadade. Ett gömsle för fågelskådning och rast finns längst ut på udden. Du får inte gå utanför rampen mellan 1 april och 15 augusti. Skyltat från Obbolavägen.

Tillgänglighetsanpassade leden på Naturkartans webbplats Länk till annan webbplats.

Bergön

Här är det fin utsikt över Västerfjärden och det rika fågellivet under vår och höst. På andra sidan Västerfjärden ser du korna beta. Från parkeringen leder en stig, anpassad för rörelsehindrade med ledsagare, upp till ett fågeltorn och en tillgänglighetsanpassad plattform. Parkeringen ligger intill Obbolavägen.

Degernäsbäcken

Precis norr om Bergön, efter bron, finns en liten avtagsväg till vänster. Följ stigen från parkeringen ut till observationsplatsen vid Degernäsbäcken. Här kan du njuta av fåglarna och den varma eftermiddagssolen.

Berga

Från plattformen har du utsikt över Västerfjärdens södra del med betande djur och rastande fåglar. Parkeringen ligger precis efter du svängt av Obbolavägen.

Holmen

Holmen kan du nå per båt, till fots eller med rullstol. Den tillgängliga plattformen på berghällen bjuder på fin utsikt över hela Österfjärden. På östra sidan av Holmen finns vindskydd och eldplats.

Villanäs

Den slingrande rampen ut till fågeltornet är lättillgänglig och går genom granskog, lummig lövskog, buskmarker och över strandängar. Från tornet har du bra utblick över grunda områden och öar i Österfjärden. Fågelskådningen är bäst efter islossningen i april-juni. Under sommaren fylls buskmarkerna av surrande insektsliv. Villanäs är skyltat från Holmsundsvägen.

Lövskogsrestaurering på Stora Tuvan

Hösten 2019 röjde Länsstyrelsen bort en stor del av granarna på Stora Tuvan. Syftet var att gynna djur- och växtarter som trivs i lövskogsrika miljöer. Den hotade vitryggiga hackspetten är en av dessa arter. Lövskogsrestaureringen gav effekt direkt: våren 2020 häckade ett par vitryggiga hackspettar på ön och fick två ungar.

Beträdnadsförbud utanför stigarna 1 april–15 augusti

För att skydda rastande och häckande fåglar får du inte gå utanför markerade stigar mellan 1 april och 15 augusti. Ramper, fågeltorn, gömsle och plattformar får användas under tiden för beträdnadsförbudet.

Karta över områden med beträdnadsförbud Pdf, 3.3 MB.

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven förvaltar

När Botniabanan byggdes genom Umeälvens delta 2009 skapades kompensationsområden för järnvägens intrång i naturen. I samband med det bildades en stiftelse för att ta hand om naturvårdsskötseln i områdena.

Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Umeälvens delta. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra åverkan på mark och växtlighet, inräknat döda stående och liggande träd.
 • Under tiden 1 april till 15 augusti vistas inom områden med beträdnadsförbud enligt vad som markerats på kartan Pdf, 886.5 kB, öppnas i nytt fönster., annat än på speciellt uppmarkerade stigar enligt information som där anges.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet störa häckande och rastande fåglar.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på bilvägar, undantag medges för snöskoter under vintertid på älven och på befintliga skoterleder samt för åtkomst av tomtmark på öarna.
 • Att under tiden 1 april till 15 augusti framföra motordrivna vattenfarkoster inom områden som markeras som på kartan Pdf, 886.5 kB.. Undantag medges för transport till och från fastigheten Stöcke 10:28.
 • Medföra okopplad hund eller annat lösgående djur.
 • Elda samt tälta annat än på för ändamålet angivna platser.
 • Ställa upp husvagn, husbil, släpvagn eller andra fordon längre än ett dygn.
 • Ankra upp båter, flottar med flera vattenfarkoster längre än ett dygn, undantag medges för privata båtplatser på och invid tomtmark samt för medlemmar i samfällighetsförening för båtplats vid Lilltuvan.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Det är vidare utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • Fånga eller insamla ryggradslösa djur.
 • Anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2002, 2008, 2019

Storlek: 1 892 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000, Ramsarområde

Hitta hit

Naturreservatet har flera besöksplatser med parkeringar. Du kan se dem i kartan nedan eller på Naturkartan. Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet

Stora Tuvan, Holmen, Bergön, Limpan och Villanäs är tillgänglighetsanpassade i olika utsträckning.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss