Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Häggsjöbäcken

Stora mosstäckta stenar i skogen.

Stora mosstäckta stenar och den tretåiga hackspettens ringar på hänglavsdraperade grova granarna skapar en trollsk stämning i naturreservatet.

Kan du höra Häggsjöbäckens porlande under stenarna? Särskilt mäktigt är ett besök under vår- och höstfloderna. Då kan bäcken breda ut sig mellan 40 till 80 meter!

Den blockrika terrängen gör att det är relativt svårt att ta sig fram i området. Cirka fyra kilometer norr om Häggsjöbäckens naturreservat har Björnlandets nationalpark en välkomnande entré till flera besöksmål.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Häggsjöbäcken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Gräva eller hacka.
  • Skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten.
  • Bortföra sten.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra el- eller motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller is.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte tillåtet att:

  • Placera ut skylt, tavla, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 32,8 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 40 kilometer sydost om Åsele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss