Häggsjöbäcken

Stora mosstäckta stenar och den tretåiga hackspettens ringar på hänglavsdraperade grova granarna skapar en trollsk stämning i naturreservatet.

Kan du höra Häggsjöbäckens porlande under stenarna? Särskilt mäktigt är ett besök under vår- och höstfloderna. Då kan bäcken breda ut sig mellan 40 till 80 meter!

Den blockrika terrängen gör att det är relativt svårt att ta sig fram i området. Cirka fyra kilometer norr om Häggsjöbäckens naturreservat har Björnlandets nationalpark en välkomnande entré till flera besöksmål.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Häggsjöbäcken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Gräva eller hacka.
  • Skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten.
  • Bortföra sten.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra el- eller motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller is.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte tillåtet att:

  • Placera ut skylt, tavla, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2018
Storlek: 32,8 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat