Kallkälltegen

Kallkälltegens naturreservat är en ö av gammal skog i ett brukat skogslandskap.

Området har aldrig kalavverkats. Skogen känns trolsk med sina hänglavsdraperade granar och knotiga sälgar.

Träden får stå kvar, bli riktigt gamla och dö i sin egen takt. Den döda veden blir hem åt många hotade vedsvampar, lavar och insekter.

Kallkälltegen har fått sitt namn efter slåttermyren i reservatets nordöstra hörn. Längs reservatsgränsen finns flera gamla tegdiken och flera hoprasade hölador står fortfarande kvar på myren.

Passa också på att besöka de närliggande naturreservaten Rävliden och Rävlidengruvan.

Resterna av en hölada från tiden då myren slåttrades.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kallkälltegens naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 90 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat