Kallkälltegen

Snötäckt barrskog.

Kallkälltegens naturreservat är en ö av gammal skog i ett brukat skogslandskap.

Området har aldrig kalavverkats. Skogen känns trolsk med sina hänglavsdraperade granar och knotiga sälgar.

Träden får stå kvar, bli riktigt gamla och dö i sin egen takt. Den döda veden blir hem åt många hotade vedsvampar, lavar och insekter.

Kallkälltegen har fått sitt namn efter slåttermyren i reservatets nordöstra hörn. Längs reservatsgränsen finns flera gamla tegdiken och flera hoprasade hölador står fortfarande kvar på myren.

Passa också på att besöka de närliggande naturreservaten Rävliden och Rävlidengruvan.

Rävliden

Rävlidengruvan

Rester av en hölada.

Resterna av en hölada från tiden då myren slåttrades.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kallkälltegens naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 90 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger 3 km sydväst om Kristineberg. Skogsbilvägar leder ända fram till reservatet från norr via Rävlidengruvan och från sydost via byn Säter.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss