Mariebäck

Mariebäcks spännande raviner löper brant ner mot Öreälven. Mossan täcker fallna stockar och från träden hänger skägglav.

På döda träd kan den ovanliga trådbrosklaven hittas tillsammans med många vedsvampar som granticka och den pyttelilla gammelgranskålen. Orkidéer som knärot och spindelblomster trivs i de här barrskogarna. Men de är inte lätta att hitta så håll ögonen öppna.

Knärot.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Mariebäck. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Göra åverkan på växtligheten, till exempel genom att fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående eller liggande träd och buskar.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka och insamla lavar.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 19 hektar
Kommun: Bjurholm
Skyddsform: Naturreservat