Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Finkarsbäcken

Här höjer sig landet ännu sedan den senaste istiden. Ge dig in och se hur det påverkar området.

Finkarsbäckens naturreservat ligger i Tavlefjärdens inre delar. I skogen närmast havet som haft kort tid på sig att växa efter landhöjningen växer mest gråal. Gråal är snabb på att börja växa på nya platser. Den tar upp näring (kväve) direkt från luften och kan därför snabbt växa sig stor.

Längre in där landet varit ovan vatten längre tar granskog och sumpmark över. Marken täcks av örter och fräkenväxter som bildar vackra, gröna och blommande fält. Gamla gråalar, klibbalar och jolster står ännu kvar från den tid när platsen låg närmare havet.

Tavlefjärden

Tavlefjärden är en havsvik som håller på att växa igen och bli våtmark. Fjärden är nästan helt avsnörd. Den har bara kontakt med Yttre Tavlefjärden via det smala Knivingssundet. Hela norra delen av Tavlefjärden är mycket grund. För varje år som går höjer sig landet än idag nästan en centimeter. Det innebär att fjärden blir grundare och grundare mycket snabbt.

Träd och fjärd i vinterlandskap.

Tavlefjärden.

Häckande fågel

Tavlefjärden är en mycket bra rast- och häckfågellokal för flera sorters simänder, måsar och vadare. De många lövträden i strandskogarna är dessutom en mycket bra hackspettsmiljö och de flesta av Västerbottens häckande hackspettsarter har setts här. Så håll utkik efter hack i träden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Finkarsbäcken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg och mark, eller att omlagra och bortföra sten, grus, sand, torv och jord.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Skada eller störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Fälla och skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar med undantag för bär och matsvamp, samt blomplockning för eget behov.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 33,8 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger vid Yttertavle, cirka 10 kilometer sydöst om Umeå.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss