Björktjärnskammen

Björktjärnskammen är en tre kilometer lång ås som skapats av undervattenströmmar när inlandsisen sakta smälte och drog sig tillbaka för 10 000 år sen.

Från vägen i sydost, där åsen börjar, finns en väl upptrampad stig som följer åsen ända tills den slutar i nordväst. Efter cirka en kilometers vandring från vägen kommer du till en liten skogskoja användes av skogsarbetare på 1950-talet. Eftersom det bedrivits skogsbruk i området så är skogen ganska ung.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Björktjärnskammen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta.
  • Elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997
Storlek:
34,7 hektar
Kommun:
Lycksele
Skyddsform:
Naturreservat