Björktjärnskammen

Stig på björktjärnskammen.

Björktjärnskammen är en tre kilometer lång ås som skapats av undervattenströmmar när inlandsisen sakta smälte och drog sig tillbaka för 10 000 år sen.

Från vägen i sydost, där åsen börjar, finns en väl upptrampad stig som följer åsen ända tills den slutar i nordväst. Efter cirka en kilometers vandring från vägen kommer du till en liten skogskoja användes av skogsarbetare på 1950-talet. Eftersom det bedrivits skogsbruk i området så är skogen ganska ung.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Björktjärnskammen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta.
  • Elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1997

Storlek: 34,7 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Cirka 18 kilometer nordost om Lycksele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss