Kryddgrovan

Kryddgrovan utgörs av ett litet barrskogsområde med grova tallar och ört- och artrik granskog. Detta är särskilt märkligt då reservatet ligger inom ett större tallhedsområde med mycket torr och mager mark.

Benämningen Kryddgrovan tros ha uppkommit genom att platsen har ett för området mycket rikt växtliv. Barrskogen bevattnas genom ett delvis underjordiskt vattenflöde där det kalkrika grundvattnet ger förutsättningar för det rika växtlivet.

Rikligt med olika arter

I området växer arter som norna, skogsfru, trolldruva, tibast, skuggviol, brakved och myskmåra. Skogen består av cirka drygt 150-årig barrskog med visst inslag av björk och asp. I reservatets centrala delar finns en ovanligt grov asp.

Skuggviol.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kryddgrovan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan av vad slag det må vara och träd, buskar och örter, såsom att fälla eller eljest skada träd.
  • Hugga bryta eller gräva upp buskar och örter.
  • Gräva eller schakta i marken.
  • Dämma eller på annat sätt förändra vattenflöde.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1958, 1995
Storlek: 1,8 hektar
Kommun: Norsjö
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000