Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kryddgrovan

Kryddgrovan utgörs av ett litet barrskogsområde med grova tallar och ört- och artrik granskog. Detta är särskilt märkligt då reservatet ligger inom ett större tallhedsområde med mycket torr och mager mark.

Benämningen Kryddgrovan tros ha uppkommit genom att platsen har ett för området mycket rikt växtliv. Barrskogen bevattnas genom ett delvis underjordiskt vattenflöde där det kalkrika grundvattnet ger förutsättningar för det rika växtlivet.

Rikligt med olika arter

I området växer arter som norna, skogsfru, trolldruva, tibast, skuggviol, brakved och myskmåra. Skogen består av cirka drygt 150-årig barrskog med visst inslag av björk och asp. I reservatets centrala delar finns en ovanligt grov asp.

Lila blomma med gröna blad.

Skuggviol.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kryddgrovan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan av vad slag det må vara och träd, buskar och örter, såsom att fälla eller eljest skada träd.
  • Hugga bryta eller gräva upp buskar och örter.
  • Gräva eller schakta i marken.
  • Dämma eller på annat sätt förändra vattenflöde.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1958, 1995

Storlek: 1,8 hektar

Kommun: Norsjö

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger intill väg 370 mitt emellan byarna Bjurträsk och Bäverhult, cirka 10 kilometer norr om Norsjö.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss