Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora Orrberget

Gammal skog inklädd i hänglavar möter dig i Orrbergets naturreservat. Högre upp växer karga tallskogar. På Lilla Orrberget i reservatets nordvästra del finns ett större område med lavtäckta hällmarker.

Mellan Lilla Orrberget och Orrbergs-kläpparna rinner den bitvis uträtade Sundbäcken.

Skogarna består till största delen av grovstammig och högrest granskog. Tallar och granar på cirka 200 år förekommer allmänt inom de brantare och mer blockiga delarna av reservatet. I de karga tallskogarna på bergets övre del finns en hel del ännu äldre träd på minst 250 år. Den allra grövsta och mest högproduktiva skogen återfinns utmed Sundbäcken. Här finns det gott om granar som är 30 meter höga och har en basdiameter på 65-70 centimeter.  

Skägglavsarter och blåbärsris

Merparten av reservatets skogar är relativt hänglavsrika. I de nedre delarna av sluttningen dominerar manlavar och olika skägglavsarter, medan garnlaven blir vanligare en bit upp i sluttningen. I de nedre delarna av sluttningen är skogen helt grandominerad.

Fältskiktet domineras här av hög-vuxet blåbärsris med stort inslag av lågörter, hög-örter och ormbunkar, bland annat ekbräken, hultbräken, midsommarblomster och stenbär. Intill bäcken återfinns även mer krävande kärlväxter som örnbräken, tibast, skogsviol, hässlebrodd och spindelblomster.

Närbild på grön växt.

Ekbräken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stora Orrberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i botrdä eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch. skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Det är vidare utan Länsstyrelsens tillstånd inte tillåtet att:

  • Fånga eller insamla ryggradslösa djur.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 2008, 2022

Storlek: 96 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer norr om Tavelsjö.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss