Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Spärrmyrberget

Närbild på lila blomma.

Norna.

Spärrmyrbergets naturreservat är ett intressant besöksmål för den floraintresserade.

Rik flora

Här finns en rik flora, bland annat växer flera arter av orkidéer i området. Anledningen till att de trivs så bra är det stora inslaget av basiska mineral i berggrunden och moränen. Tillsammans med rörligt grundvatten skapar det förutsättningar för en kalkkrävande flora.

Guckosko

Guckusko är en av de mer spektakulära orkidéerna. Den pollineras av små bin som lockas av blommans doft och utseende. När de sätter sig på orkidén halkar de ner och blir fångade i den gula läppen. Den enda utvägen är genom en trång öppning, där pollen fastar på insekten.

 

Närbild på gul/röd blomma med gröna blad.

Guckusko.

Barrblandskogar

Områdets skogar består främst av barrblandskogar med ett rikt inslag av lövträd så som asp och sälg. I de södra delarna finns även kalktallskog och örtrika skogskärr. Invid den lilla bäcken som rinner genom naturreservatet finns rik växtlighet med bland annat liljekonvalj, skavfräken, bergrör, blåtåtel och fjällskära. Det finns gott om brända stubbar som vittnar om tidigare skogsbrand.

Skog med aspar.

Grova aspar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Spärrmyrbergets naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter eller växtdelar.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2020

Storlek: 22 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Spärrmyrberget ligger ca 8,5 kilometer norr om Boliden. Från Boliden kör du vägen mot Jörn. Precis innan byn Kankberg svänger du av mot höger och kör ca 3 kilometer. Därefter svänger du höger och sedan direkt vänster in på en liten grusväg. Kör 400 meter och sväng sedan höger och kör i ytterligare 800 meter tills du når reservatet.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss