Hökälen

Granarna i Hökälen är gamla, flera uppemot 200 år. En del granar har en imponerande höjd och diameter. En fågel som trivs i den här storväxta granskogen är järpe.

Håll span i granarna eller kanske hör du rent av dess klara läte. En del granar har dött och blivit boplatser åt vedsvampar som ullticka. Skogen är ett hem för många.

Järpe.

Hökälens naturreservat ligger cirka 11 kilometer sydsydväst om Botsmark och cirka 3 kilometer nordväst om Mickelsträsk i Umeå kommun. Området sluttar mot ost, sydost ner mot Snörsjön. Området nås lättast via en skogsbilväg från Mickelsträsk.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hökälen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 51,6 hektar
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturreservat