Hökälen

Granarna i Hökälen är gamla, flera uppemot 200 år. En del granar har en imponerande höjd och diameter. En fågel som trivs i den här storväxta granskogen är järpe.

Håll span i granarna eller kanske hör du rent av dess klara läte. En del granar har dött och blivit boplatser åt vedsvampar som ullticka. Skogen är ett hem för många.

Järpe som vandrar över snön.

Järpe.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hökälen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 51,6 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hökälens naturreservat ligger cirka 11 kilometer sydsydväst om Botsmark och cirka 3 kilometer nordväst om Mickelsträsk i Umeå kommun. Området sluttar mot ost, sydost ner mot Snörsjön. Området når du lättast via en skogsbilväg från Mickelsträsk.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss