Nymyrtjärnheden

Nymyrtjärnheden består av en myrholme med gammal tallskog med urskogskaraktär som till viss del präglats av skogsbränder.

Ett visst inslag av gran och björk finns i området. Denna typ av tallskog är relativt vanlig i Västerbotten, men urskogskaraktären har nästan helt försvunnit på de flesta håll på grund av hård avverkning. I reservatet finns det gott om äldre tallar, vissa anses vara omkring 500 år gamla.

Urskogsgynnande arter

I reservatet finns urskogsgynnade svampar, lavar, mossor, kärlväxter, insekter och djur som tjäder, vilka ska skyddas och bevaras.

Närbild på vit blomma med gröna blad.

Hjortronblomma växter i naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Nymyrtjärnheden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
 • Störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla
  sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd
  och buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta
  torra, döda kvistar för att använda till lägereld.
 • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra,
  rista, hacka, gräva eller omlagra.
 • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och
  svampar, med undantag för bär, matsvamp och icke fridlysta
  blommor.
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar
  anordning annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1997, 2002

Storlek: 13 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer nordväst om Jörn, strax intill väg 95.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss