Nymyrtjärnheden

Nymyrtjärnheden består av en myrholme med gammal tallskog med urskogskaraktär som till viss del präglats av skogsbränder.

Ett visst inslag av gran och björk finns i området. Denna typ av tallskog är relativt vanlig i Västerbotten, men urskogskaraktären har nästan helt försvunnit på de flesta håll på grund av hård avverkning. I reservatet finns det gott om äldre tallar, vissa anses vara omkring 500 år gamla.

Urskogsgynnande arter

I reservatet finns urskogsgynnade svampar, lavar, mossor, kärlväxter, insekter och djur som tjäder, vilka ska skyddas och bevaras.

Hjortronblomma växter i naturreservatet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Nymyrtjärnheden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2002
Storlek: 13 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000