Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Näversjöberget

I Näversjöbergets naturreservat drog en tromb fram 2003 och fällde alla träd som kom i dess väg. Idag finns en 100–300 meter bred gata med liggande träd som går tvärs över området. Bland den skog som fortfarande står kvar noteras granskog med urskogskvalitéer - vissa granar är över 300 år gamla.

Ett stort antal ovanliga och hotade arter har påträffats i området. Dit hör den oansenliga vedtrappsmossan, flera små knappnålslavar och skorplavar samt vedsvampar som osticka och blackticka. På enstaka sälgar växer den fridlysta dofttickan.

Svamp växandes på trädstam.

Blackticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Näversjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon förutom på den skogsbilväg som passerar genom reservatet, därutöver medges undantag för snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2004

Storlek: 85 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 3 mil rakt norr om Åsele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss