Degerö-Stormyr

Degerö-Stormyr blev domänreservat redan 1953 och ombildades till naturreservat 1997. Här har det pågått forskning och undersökningar sen tidigt 1900-tal.

Tre stora myrar bildar myrkomplexet Degerö Stormyr. Myrarna är dikade på många ställen. På holmarna ute i myrarna växer fin äldre tallskog.

Vindelns försökspark

Degerö-Stormyr ingår i i Kulbäckslidens försökspark som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet. Myren har nyttjats som forskningslokal under flera decennier. Den första avhandlingen som innehöll ekologiska och biokemiska studier publicerades redan 1923. Idag bedrivs i huvudsak forskning om myrens utsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Björkticka.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Degerö-Stormyr. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
 • Tälta och elda.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997

Storlek: 115 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000