Degerö-Stormyr

Degerö-Stormyr blev domänreservat redan 1953 och ombildades till naturreservat 1997. Här har det pågått forskning och undersökningar sen tidigt 1900-tal.

Tre stora myrar bildar myrkomplexet Degerö Stormyr. Myrarna är dikade på många ställen. På holmarna ute i myrarna växer fin äldre tallskog.

Vindelns försökspark

Degerö-Stormyr ingår i i Kulbäckslidens försökspark som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet. Myren har nyttjats som forskningslokal under flera decennier. Den första avhandlingen som innehöll ekologiska och biokemiska studier publicerades redan 1923. Idag bedrivs i huvudsak forskning om myrens utsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Björkticka som växer på en björkstam.

Björkticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Degerö-Stormyr. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
 • Tälta och elda.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Bildat: 1997

Storlek: 115 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 9 kilometer västsydväst om Vindeln.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten