Häggsjö-Bergmyran

Norra delen av reservatet präglas av våtmarken Häggsjö-Bergmyran med silverfuror och lågor på fastmarksholmarna. Skogen i reservatet är naturskogsartad med rikligt med hänglavar.

Trots att reservatet inte är så stort ges här möjlighet att uppleva flera av det boreala skogslandskapets typiska skogsmiljöer. På sluttningen i västra delen av reservatet hittar du en brandpräglad talldominerad skog med gott om kolnade stubbar och brandljud. Inslaget av gran ökar söderut. Kring bäcken i öster växer gransumpskog.

Reservatets skog är brandpräglad.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Häggsjö-Bergmyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Gräva eller hacka.
  • Skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten.
  • Bortföra sten.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Skada eller störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra el- eller motordrivet fordon utanför anvisade vägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller is.

Det är vidare utan Länsstyrelsens tillstånd inte tillåtet att:

  • Placera ut skylt, talva, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2018
Storlek: 86,9 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat