Ullisjaure

Stor sten vid sjö och skog.

Två sydberg, Ullisklumpen och Storhällflygget, ingår i området, båda stupar brant ner i sjön.

Skogen i reservatet består av förhållandevis virkesrik, urskogsartad granskog med inslag av björk samt även en mindre del asp och sälg. Utmed de båda bergen, Ullisklumpen och Storhällflygget, är den urskogsartade skogen något gles för att längre norrut åter bli virkesrik.

Tillgången på gammelskogsstrukturer som torrträd och lågor är god. Inom den södra delen av området (Björklidhobben) finns en nu cirka 150 år gammal björkbränna.  

Viktigt för rennäringen

Området är viktigt för rennäringen genom att det innehåller hänglavskogar. Det idag tydligaste spåret efter samernas renskötsel är stubbar efter hänglavsbärande träd vilka fällts för att göra lavarna åtkomliga för renarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ullisjaure. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen. Undantag medges för körning med snöskoter på väl snötäckt mark utmed skoterleden mellan Hällnäs och Gardfjället inom Brattikens naturreservat. Snöskoterleden finns angiven på karnan som fogats till detta beslut.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Elda och tälta.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1998, 1999

Storlek: 855 hektar

Kommun: Storuman

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 18 kilometer nordväst om Långsjöby.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss