Brännberget

I månadsskiftet juni-juli kan du känna doften från nattviol i Brännbergets sumpskogar. Här hittar du också orkidéer som norna och guckusko samt sydliga växter som örnbräken och skogsolvon.

Naturreservatet ligger i övre Kågedalen och har för Norrland en ovanligt rik vegetation. Berggrunden består av urkalksten och näringsrika grönstenar som ger den extremt rika orkidéfloran i området. Brännbergets tallskog är en mycket bra växtplats för orkidéer. Nattviol, norna och guckusko trivs i den kalkrika skogen. Nattviolen är mycket väldoftande och man känner ofta doften innan man får syn på växten. Guckuskons stora, gula toffelblommor går inte att missa när växten blommar kring midsommar. Den lilla, gracila nornan är norrlandsskogarnas egen orkidé

Strumpticka.

Notera att vägen in till reservatet är mycket dålig, kör försiktigt.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Brännberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1979, 1998

Storlek: 35 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000