Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brännberget

Blommor i skogsmiljö.

I månadsskiftet juni-juli kan du känna doften från nattviol i Brännbergets sumpskogar. Här hittar du också orkidéer som norna och guckusko samt sydliga växter som örnbräken och skogsolvon.

Naturreservatet ligger i övre Kågedalen och har för Norrland en ovanligt rik vegetation. Berggrunden består av urkalksten och näringsrika grönstenar som ger den extremt rika orkidéfloran i området. Brännbergets tallskog är en mycket bra växtplats för orkidéer. Nattviol, norna och guckusko trivs i den kalkrika skogen. Nattviolen är mycket väldoftande och man känner ofta doften innan man får syn på växten. Guckuskons stora, gula toffelblommor går inte att missa när växten blommar kring midsommar. Den lilla, gracila nornan är norrlandsskogarnas egen orkidé

Strumpticka som växer på en trädstam.

Strumpticka.

Notera att vägen in till reservatet är mycket dålig, kör försiktigt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Brännberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1979, 1998, 2022

Storlek: 35 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 7 kilometer nordost om Boliden i Skellefteå kommun. Från riksväg 95 kan man beroende från vilket håll man kommer, svänga av mot Strömfors eller mot Svanström och vidare mot Nyholm. I byn Nyholm ligger ett sågverk, sväng av där mot Häbbärsfors. Kör cirka 4 kilometer och efter byn Granholm är det skyltat till reservatet. Notera att vägen in till reservatet är mycket dålig, kör försiktigt.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss