Altarliden

Berget på andra sidan älven vid Rusksele kallas Altarliden. De övre delarna av bergets norra topp är täckt av fin granurskog.

Om du följer stigen från Alvik kommer du till bergets södra topp. Där finns grov gammal tallskog. I de översta delarna av skogen finns det gott om stående döda träd, höga stubbar och döda fallna träd. I sluttningar är skogen yngre och mer produktiv. Här växer också mer asp och sälg.

Fallna, döda träd i naturen.

Det finns gott om fallna, döda träd vid Altarliden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Altarliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Kättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Famföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Anbringa tavla, affisch, plakat, skylt, inskrift eller annan jämförlig anordning.
  • Tälta
  • Medföra okopplad hund eller annat lösgående djur.
  • Göra upp eld.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Gräva upp eller plocka levande eller döda växter.
  • Plocka eller insamla mossor, lavar eller insekter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildades: 1993, 1995

Storlek: 250 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Cirka 25 kilometer norr om Lycksele, kör väg 365 i riktning mot Rusksele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss