Marsfjället

Marsfjällets vidsträckta naturreservat innehåller allt från kalfjäll och fjällbjörkskog till högt belägna myrplatåer och urskog. Här finns många vandringsleder som bjuder på storslagen natur.

Högfjällsmassivet Marsfjället domineras av den mäktiga 1 587 meter höga Marsfjällstoppen som är den högsta toppen i södra Lappland.

I Marsfjällets naturreservat finns både fjällets och barrskogarnas djur. Särskilt under lämmelår trivs här arter som fjällräv och fjälluggla. Vid vandring och fiske i skogslandet är det möjligt att du träffar på björn. Tänk då på att björnen är högst i rang i skogen, så ge dig till känna och gå lugnt ifrån björnen.

Vandringsleder och stugor

Vandra i ett obrutet vildmarksområde som sträcker sig från högfjäll till skogsland. I reservatet finns flera markerade leder och skogsstigar som tar dig genom den hänförande naturen och upp på fjället. I skogslandet finns kojor för övernattande besökare.

Sädgås.

Rikt fågelliv

Fågellivet är kanske allra rikast i områdets myrmarker. Här finns arter som sädgås, trana, småspov och brushane. I myrlandet mellan fjäll och barrskog häckar spännande våtmarksfåglar som myrsnäppa och svartsnäppa. Karakteristiska barrskogsfåglar är tjäder och lappmes.

Sällsynta växter

Andra fjäll i området som Graipesvare, Murfjället och Aunere består delvis av serpentin, en mycket basisk bergart. På dessa serpentinfjäll växer sällsynta växter som isstarr, rödnörel, skrednarv, isdraba och lappgentiana. Söder om Vojmån vid Kittelfjäll finns rödbruna serpentinmoräner där kal fjällarv växer bland förvridna tallar.

Solnedgång över Marsfjället.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Marsfjället. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
 • Framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

Inom utökningarna är det inte heller tillåtet att:

 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

 • Informationstavla
 • Parkering
 • Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga
 • Skidled
 • Skoterled
 • Torrdass
 • Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1998, 1995, 2018

Storlek: 102 165 hektar

Kommun: Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000