Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Marsfjället

Marsfjällets vidsträckta naturreservat innehåller allt från kalfjäll och fjällbjörkskog till högt belägna myrplatåer och urskog. Här finns många vandringsleder som bjuder på storslagen natur.

I Marsfjällets naturreservat kan du vandra i ett obrutet vildmarksområde som sträcker sig från högfjäll till skogsland. I reservatet finns flera markerade leder och skogsstigar som tar dig genom den hänförande naturen och upp på fjället.

Vandringsleder

Karta över vandringsleder i Marsfjället på Naturkartans webbplats Länk till annan webbplats.

Urskogsleden

Stugor och rastskydd

Djur och natur

Högfjällsmassivet Marsfjället domineras av den mäktiga 1 587 meter höga Marsfjällstoppen som är den högsta toppen i södra Lappland.

Här finns både fjällets och barrskogarnas djur. Särskilt under lämmelår trivs här arter som fjällräv och fjälluggla.

Rikt fågelliv

Fågellivet är kanske allra rikast i områdets myrmarker. Här finns arter som sädgås, trana, småspov och brushane. I myrlandet mellan fjäll och barrskog häckar spännande våtmarksfåglar som myrsnäppa och svartsnäppa. Karakteristiska barrskogsfåglar är tjäder och lappmes.

Sällsynta växter

Andra fjäll i området som Graipesvare, Murfjället och Aunere består delvis av serpentin, en mycket basisk bergart. På dessa serpentinfjäll växer sällsynta växter som isstarr, rödnörel, skrednarv, isdraba och lappgentiana. Söder om Vojmån vid Kittelfjäll finns rödbruna serpentinmoräner där kal fjällarv växer bland förvridna tallar.

Solnedgång över skog och berg.

Solnedgång över Marsfjället.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Marsfjället. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
 • Framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

Inom utökningarna är det inte heller tillåtet att:

 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1998, 1995, 2018

Storlek: 102 165 hektar

Kommun: Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Det finns flera sätt att nå reservatets olika delar.

Från Kittelfjäll kan du följa en vandringsled in i reservatets norra delar.

Från väg 1067 mot Stekenjokk, vik av mot Marsliden strax före Saxnäs. Därifrån finns vandringsleder rakt in i hjärtat av reservatet.

Väg 1077 mellan Stalon mot Dikanäs korsar den östra delen av naturreservatet, strax efter byn Eriksberg om du kommer från Dikanäs.

Ta bussen

Busshållplatsen Kittelfjäll ligger i nära anslutning till naturreservatet.

Hitta din resa på tabussen.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss