Marsfjället

Marsfjällets vidsträckta naturreservat innehåller allt från kalfjäll och fjällbjörkskog till högt belägna myrplatåer och urskog. Här finns många vandringsleder som bjuder på storslagen natur.

I Marsfjällets naturreservat kan du vandra i ett obrutet vildmarksområde som sträcker sig från högfjäll till skogsland. I reservatet finns flera markerade leder och skogsstigar som tar dig genom den hänförande naturen och upp på fjället.

Vandringsleder

Karta över vandringsleder i Marsfjället hos Naturkartan Länk till annan webbplats.

Stugor och rastskydd

Djur och natur

Högfjällsmassivet Marsfjället domineras av den mäktiga 1 587 meter höga Marsfjällstoppen som är den högsta toppen i södra Lappland.

Här finns både fjällets och barrskogarnas djur. Särskilt under lämmelår trivs här arter som fjällräv och fjälluggla.

Sädgås.

Rikt fågelliv

Fågellivet är kanske allra rikast i områdets myrmarker. Här finns arter som sädgås, trana, småspov och brushane. I myrlandet mellan fjäll och barrskog häckar spännande våtmarksfåglar som myrsnäppa och svartsnäppa. Karakteristiska barrskogsfåglar är tjäder och lappmes.

Sällsynta växter

Andra fjäll i området som Graipesvare, Murfjället och Aunere består delvis av serpentin, en mycket basisk bergart. På dessa serpentinfjäll växer sällsynta växter som isstarr, rödnörel, skrednarv, isdraba och lappgentiana. Söder om Vojmån vid Kittelfjäll finns rödbruna serpentinmoräner där kal fjällarv växer bland förvridna tallar.

Solnedgång över Marsfjället.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Marsfjället. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
 • Framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen.

Inom utökningarna är det inte heller tillåtet att:

 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Skidled Skidled
 • Skoterled Skoterled
 • Torrdass Torrdass
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1998, 1995, 2018

Storlek: 102 165 hektar

Kommun: Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000