Norravasund

Norravasund utgörs av ett luckigt tallbestånd med överståndare och täta dungar av föryngring. En stig går rakt igenom den norra delen av området, i nordväst-sydostlig riktning.

Söder om stigen genomkorsar en myr reservatet. Strax söder om myren växer en del gran samt lite björk, vilket ger skogen ett lite mer urskogsartat utseende.

Ett flertal bränder

Området är mycket brandpräglat med flera generationer av tallar. Längst i söder finns flera levande tallar med hela fyra övervallningar. Genom att räkna årsringarna i stammarna från tidpunkten för brandskadorna har det visats att området brunnit 1570, 1616, 1650 och 1689.

Tät tallskog.

Många av tallarna visar spår av bränder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Norravasund. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet genom att exempelvis klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1997

Storlek: 25,8 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 9 kilometer sydost om Malå. Från Brunlund, nordväst om Norravasund går en stig till reservatet. Området är beläget nära Malån och Lomselets reservat.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss