Norravasund

Norravasund utgörs av ett luckigt tallbestånd med överståndare och täta dungar av föryngring. En stig går rakt igenom den norra delen av området, i nordväst-sydostlig riktning.

Söder om stigen genomkorsar en myr reservatet. Strax söder om myren växer en del gran samt lite björk, vilket ger skogen ett lite mer urskogsartat utseende.

Ett flertal bränder

Området är mycket brandpräglat med flera generationer av tallar. Längst i söder finns flera levande tallar med hela fyra övervallningar. Genom att räkna årsringarna i stammarna från tidpunkten för brandskadorna har det visats att området brunnit 1570, 1616, 1650 och 1689.

Många av tallarna visar spår av bränder.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Norravasund. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet genom att exempelvis klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997
Storlek: 25,8 hektar
Kommun: Malå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000