Långbergskullarna

Natursköna Långbergskullarna är ett stort område med en spännande och varierad natur. Grottorna nära bergets topp och det vidsträckta klapperstensfältet i söder är två spektakulära inslag.

Området är väglöst och här får du en känsla av orördhet och ro. Från Sör-Långbergskullen är det fin utsikt över omgivningarna, klara dagar kan du se ända ut till kusten.

Utforska området

En vandringsled tar dig runt i området. Leden går förbi det stora klapperstensfältet och vindskyddet vid Aldertjärnen. Vid Aldertjärnen kan du välja att vika av från rundslingan och följa leden mot Sör-Långbergskullens topp och grottorna.

Tillgängligheten till reservatet är god eftersom flera skogsbilvägar ansluter till området.

Karta över leden i Naturkartan Länk till annan webbplats.

Vindskydd med väggar och tak samt grillplats.

Grottor och klapperstensfält

Grottorna är något svårfunna och ligger ganska otillgängligt. Den norra sprickan är kortare och består av en skreva i berget som är lättare att ta sig till och utforska. Den södra grottan utgörs av en ca 40 meter lång grottspricka som är hög och bitvis ganska smal. I slutet av skrevan finns en grotta som nås genom att krypa under ett stort block. Inne i grottan öppnar sig ett litet, mörkt rum med utrymme för ca två personer att stå upp.

Grottan är den näst största tunnelgrottan i södra Västerbotten. Både grottan och skrevan har bildats i sprickor i berget som vidgats genom havsvågornas nötning på den tiden då området låg längts kusten.

På Sör-Långbergskullens västsluttning finns ett stort klapperstensfält. Ovanför den södra änden av klapperstensfältet finns en tunnelgrotta och en lång skreva i närheten av varandra.

Stort och orört område

Långbergskullarnas naturvärden och geovetenskapliga värden har varit kända under lång tid. Att området är helt obrutet av vägar och inte har påverkats av skogsbruk i någon stor utsträckning är ovanligt för ett så kustnära område.

Det södra klapperstensfältet som ligger vid Aldertjärnen är ett av de största inom grusinventeringsområdet Umeå-Vännäs och har bedömts till klass 1 i naturgrusinventeringen.

I reservatet finns en lång rad rödlistade och sällsynta arter som är beroende av naturskogar som de som finns i Långbergskullarna.

Västerbottens 300:e naturreservat

En blå skylt med texten "Naturreservat no 300 i Västerbotten".

Långbergskullarna blev det 300:e naturreservatet i Västerbotten. Det firades med en invigning den 1 oktober 2016. På Sör-Långbergskullen finns en plakett som sattes upp i samband med invigningen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Långbergskullarna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Göra åverkan på växtligheten, till exempel genom att fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och liggande träd och buskar.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 400,6 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 1,5 kilometer sydväst om Hössjö. Sväng upp mot Kvarnbäcken för att nå reservatet via skogsbilvägar.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss