Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Håpliden

Håplidens naturreservat ligger cirka 21 kilometer ostnordost om Lycksele och utgörs av berget Håplidens nord- och östsluttning.

Reservatets skogar utgörs till största delen av gammal, fullskiktad och urskogsliknande tallskog på friska till torra marker. I sydöstra delen av reservatet blir granen vanligare och här finns även några mindre områden där skogen är yngre och mer påverkad av skogsbruk.

Spår av bränder

Uppe på den toppen av berget är skogen tydligt klimatpåverkad, gles, lågvuxen och knotig. Här trivs tjädern. Och många träd bär spår av tjäderns bete. I branterna är skogen betydligt grövre och mer högvuxen. I hela reservatet kan man tydligt se spår av tidigare bränder så som träd med stora brandljud, många har spår efter två bränder.

Aspar fällda av bäver

I norr gränsar naturreservatet delvis mot Skivsjöbäcken där det finns rikligt med spår efter bäver, bland annat i form av en damm och här är flera av de grova asparna kapade av bävrarna. I de södra delarna av reservatet ökar spåren av mänskligt skogsbruk i form av gamla, ofta grova avverkningsstubbar. Även kring vändplanen i den nordvästra delen av reservatet finns ett mindre område med äldre (cirka 180 årig) gallrad skog.

Fällda aspar i skogen.

I Håpliden finns tydliga spår efter bäver, bland annat med fällda aspar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Håpliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 98 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att ta väg 703 från Lycksele och ta höger i Busjön. Ta vänster mot Arvträsk och passera Bäckmyrtorpet. Ta vänster mot Håpliden innan du kommer till Maltträsk. Ta höger när vägen delar sig.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss