Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mjösjöberget

Från Mjösjöberget har du fin utsikt över omgivande landskap. I nordsluttningen står en vacker naturskog med gamla träd draperade i hänglav.

Skogen i Mjösjöbergets naturreservat har nästan helt skonats från sentida avverkningar. Här finns många olika strukturer som hör naturskogen till. Högst upp i backen står gamla tallar med spår av forna tiders skogsbränder, och i hela området finns det gott om död ved och gamla lövträd.

Tallar framför vy över skog, berg och vatten.

Utsikt från Mjösjöberget.

I naturskogen finns många arter som inte kan överleva i brukade skogar. Kanske kan du känna doften av anis en fuktig höstdag. Det är den fridlysta dofttickan, en ovanlig svamp som växer på gamla sälgar i naturskogsområden. Andra hotade arter som går att hitta i reservatet är garnlav, lunglav och kandelabersvamp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Mjösjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg eller mark, eller att omlagra och bortföra sten, grus, sand, torv samt jord.
  • Skada eller störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, samt göra annan åverkan på växtligheten.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 24,1 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 42 kilometer sydväst om Bjurholm, några kilometer öster om Mjösjöby.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss