Noforsberget

Träden i Noforsberget är gamla, några har stått här sedan 1500-talet. Men många av dem är inga jättar ändå.

Tillgången på näring har varit låg speciellt på myrarna och därför har de växt sakta. De är små och knotiga med pansarbark. Några bär spår av de bränder som härjat här men kvar står de.

Brandljud på tall.

Genom området skär Granåns brusande forsar med både öring och flodpärlmussla. Ån är områdets livsnerv. Den ger vatten och näring. Här är marken frodigare och granskogen tät.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Noforsberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 69 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat