Noforsberget

Närbild på skadad tallstam.

Träden i Noforsberget är gamla, några har stått här sedan 1500-talet. Men många av dem är inga jättar ändå.

Tillgången på näring har varit låg speciellt på myrarna och därför har de växt sakta. De är små och knotiga med pansarbark. Några bär spår av de bränder som härjat här men kvar står de.

Genom området skär Granåns brusande forsar med både öring och flodpärlmussla. Ån är områdets livsnerv. Den ger vatten och näring. Här är marken frodigare och granskogen tät.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Noforsberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 69 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Noforsberget ligger några kilometer söder om Bratten.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss