Balberget

Balbergets mäktiga sydbrant syns lång väg och är väl känd i bygden. En annan kändis vid Balberget är Sveriges nordligaste hasselbuske.

Stigen upp till Balbergets topp är ganska krävande och brant, men väl uppe väntar belöningen i form av vidunderlig utsikt över det västerbottniska skogslandskapet. Öreälvens djupa nedskärning syns vackert från ovan och skogen böljar kulligt.

Nordlig fjällnejlika och sydlig hassel

Sveriges nordligaste hassel växer i en glänta vid Balbergets fot. Här har den blivit kvar sedan varmare tider för flera tusen år sedan. Hassel växer annars i södra Sverige tillsammans med ekar och andra ädellövträd.

Vindskyddet på Balbergets topp.

Vindskyddet på Balbergets topp.

Hasselblad.

Sveriges nordligaste hassel växer i Balbergets naturreservat.

I Balbergets naturreservat finns en spännande blandning av fjällväxter och arter som annars växer i södra Sverige. Fjällhällebräken, blågröe, fjällnejlika och fjällbräcka samsas med brakved, liljekonvalj och nattviol. Den södra branten fångar upp solvärmen och skapar ett gynnsamt klimat för växter som annars inte klarar den norrländska kylan.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Balberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon. Undantag medges för uttransport av fälld älg med älgdragare, samt för snöskoter på snötäckt och väl tjälad mark.
 • Störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd eller uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Göra åverkan på mark, block, klippor eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
 • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
 • Medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1971 - utökat 1995 och 2006

Storlek: 165 hektar

Kommun: Bjurholm

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000