Kyrkberget

Granskogens gamla farbröder står där. De är täckta med lavar och deras skägg vajar i vinden. Vissa är gamla och grå, några har rasat och lagt sig ner.

Kanske känner du en svag doft av lakrits. Det är dofttickan som kan kännas på mer än 10 meters avstånd. Där marken är öppen reser sig höga växter som tolta och nordisk stormhatt. Den nordiska stormhatten är förresten en av Sveriges giftigaste växter. Den är dödlig redan i små doser. I torrare partier breder tallarna ut sig, vissa är så gamla som 300 år. Många av tallarna och granarna bär spår av bränder från tider som gått.

Stupet på fjällens rand

Det branta berget syns väl från Storumans samhälle och är något av ett landmärke vid Umeälven. Känslan är svindlande när du når det branta stupet. Här slutar fjällkedjan, eller börjar för den delen. Kyrkberget är den sista utposten innan landskapet övergår i småberg och skogar. Här har några av fjällkedjans enda fossiler återfunnits väl gömda i bergets vägg.

Vy över skog och vatten.

Utsikt från Kyrkberget.

Berget ger inte bara milsvid utsikt. Här trivs också många växter, det finns bra boplatser för rovfåglar och den klättersugne erbjuds en utmaning. De södra delarna av branten går bra att klättra på, men i övrigt är klättring inte tillåtet.

Sydbergsväxter

Under branten blir det varmt när solen ligger på berget. Många sydliga arter trivs under bergets fot. Den giftiga tibasten blommar vackert på bar kvist tidigt i maj. Andra växter som trivs här är dvärghäxörten och stickelfröet.

Från parkeringen i reservatet går en stig till en utkikspunkt. Stigen går nära branten i vissa delar så det är viktigt att vara mycket försiktig!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kyrkberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Borra, hacka, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, mark eller sten.
  • Klättra i bergbranter. Undantag medges, med Länsstyrelsens tillstånd, under perioden 10 juli till 14 augusti inom det område som framgår av karta, bilaga 3a och 3 b. Undantag medges även under perioden 14 augusti till 15 april inom det område som framgår av karta, bilaga 3a och 3b.
  • Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya, gryt eller på annat sätt medvetet skada och störa djurlivet.
  • Fälla och på annat sätt skada levande, döda, stående eller liggande tråd, buskar eller annan vegetation med undantag för bär och matsvamp samt för blomplockning för eget behov. Undantag gäller även för att, med Länsstyrelsens tillstånd, insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • Insamla ryggradslösa djur.
  • Sätta upp tavla, skylt, inskrift, snitsling eller liknande under längre period än 2 dagar.
  • Använda området för organiserade tävlingar eller övningar, lägerverksamhet och liknande med fler än 30 deltagare.

Föreskrifterna ovan utgör inte hinder för:

  • Att med Länsstyrelsens tillstånd, borra i klippan och måla på sten i syfte att fastsätta borrbult eller annan fast säkring för uppförande och för markering av klätterled. Föreskrifterna utgör inte heller hinder för att ta bort löst sittande klippdelar eller borsta på klippan i samband med klättring. De ovanstående undantagen gäller under de perioder och i den del av bergbranten som framgår av föreskrift C3 och karta, bilaga 3a och 3b. Vid klättring ska största möjligha hänsyn tas till naturmiljön och de ovanstående åtgärderna ska bara ske där det är nödvändigt för att kunna utöva klättring på ett kontrollerat och säkert sätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 529 hektar

Kommun: Storuman

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kyrkberget ligger 26 kilometer nordväst om Storuman. Följ E12:an mot Tärnaby. Ta av vägen till vänster och följ den i 1,5 kilometer. Ta därefter till höger och följ vägen ytterligare 500 meter så när du parkeringen. Där finns en stig som tar dig till utsiktspunkten.

Var försiktig!

Stigen går nära branten vissa delar så det är viktigt att vara mycket försiktig vid vandring upp på berget!

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss