Grävetjärnbacken

Grävetjärnbacken är ett litet reservat med stora höjdskillnader. Det ligger i det dramatiska landskapet kring Kallbäckens djupt nedskurna ravin.

Gråspett.

Bäcken mynnar i Öreälven ungefär 200 meter bortom reservatet. Där passerar också Öreälvsleden. Kanske finns tillfälle att göra en avstickare från leden för att klättra i branta skogsklädda sluttningar och leta efter gråspetten som bor där. Här är ett spännande landskap med flera mindre sidoraviner utöver huvudravinen.

Skogen

Det är mest granskog med mycket hänglavar i ravinen men det finns också gamla tallar med spår av skogsbränder. Långt upp i ravinen finns gamla grova aspar.

På flera ställen pågår en aktiv ravinbildning som hela tiden förändrar området. Många granar, stora som små, har tappat rotfästet och lagt sig i branten eller i bäcken.

I ravinen är skogen tät, med många döda träd.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Grävetjärnbacken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, undantag medges för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2013
Storlek: 10 hektar
Kommun: Bjurholm
Skyddsform: Naturreservat