Grävetjärnbacken

Grävetjärnbacken är ett litet reservat med stora höjdskillnader. Det ligger i det dramatiska landskapet kring Kallbäckens djupt nedskurna ravin.

Gråspett som sitter på en trädstam.

Gråspett.

Bäcken mynnar i Öreälven ungefär 200 meter bortom reservatet. Där passerar också Öreälvsleden. Kanske finns tillfälle att göra en avstickare från leden för att klättra i branta skogsklädda sluttningar och leta efter gråspetten som bor där. Här är ett spännande landskap med flera mindre sidoraviner utöver huvudravinen.

Skogen

Det är mest granskog med mycket hänglavar i ravinen men det finns också gamla tallar med spår av skogsbränder. Långt upp i ravinen finns gamla grova aspar.

På flera ställen pågår en aktiv ravinbildning som hela tiden förändrar området. Många granar, stora som små, har tappat rotfästet och lagt sig i branten eller i bäcken.

Döda och liggande träd.

I ravinen är skogen tät, med många döda träd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Grävetjärnbacken. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, undantag medges för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 10 hektar

Kommun: Bjurholm

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att köra nordväst från Bjurholm mot Näsland. I Näsland tar du av mot Högland. Efter 1 kilometer längs denna väg, ta vänster på väg nummer 2 och sedan höger efter 150 meter. Efter ytterligare cirka 100 meter går en stig in till området.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss