Bjursjöaltaret

I den branta nordsluttningen mot Bjursjön finns en gammal vildvuxen granskog som stått orörd så länge att den fått verkliga naturskogskvalitéer. Detta är naturreservatet Bjursöaltaret.

Violettgrå tagellav.

Träden här är av många olika åldrar och på marken finns gott om död ved. På de gamla granarna växer mycket lavar, bl.a. violettgrå tagellav, och i stammarna hackar den tretåiga hackspetten ringar som är lätta att känna igen. Den döda veden används av sällsynta svampar som rynkskinn och rosenticka. Här och var känns en doft av anis från den fridlysta dofttickan, som växer på enstaka gamla sälgar.

Lämningar från torp

Vid Bjursjön finns lämningar efter bosättningen Sunnansjö som en gång i tiden var ett torp. De omgivande lägdorna och gårdsplanen har nu nästan helt växt igen och omgivningarna består idag av ung lövskog.

Stengrunden är det enda som finns kvar efter det gamla torpet vid Bjursjöaltaret.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bjursjöaltaret. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon; undantag medges för snöskoter vintertid på markerad skoterled på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2006
Storlek:
174 hektar
Kommun:
Skellefteå
Skyddsform:
Naturreservat