Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bjursjöaltaret

I den branta nordsluttningen mot Bjursjön finns en gammal vildvuxen granskog som stått orörd så länge att den fått verkliga naturskogskvalitéer.

Träden här är av många olika åldrar och på marken finns gott om död ved. På de gamla granarna växer mycket lavar, bland annat violettgrå tagellav, och i stammarna hackar den tretåiga hackspetten ringar som är lätta att känna igen. Den döda veden används av sällsynta svampar som rynkskinn och rosenticka. Här och var känns en doft av anis från den fridlysta dofttickan, som växer på enstaka gamla sälgar.

Lämningar från torp

Vid Bjursjön finns lämningar efter bosättningen Sunnansjö som en gång i tiden var ett torp. De omgivande lägdorna och gårdsplanen har nu nästan helt växt igen och omgivningarna består idag av ung lövskog.

Stengrund i skogen.

Stengrunden efter det gamla torpet vid Bjursjöaltaret.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bjursjöaltaret. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon; undantag medges för snöskoter vintertid på markerad skoterled på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 174 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

I Skellefteå kommuns allra sydligaste del, några kilometer sydväst om Bygdsiljum. En skogsbilväg går genom reservatet.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss