Bålforsberget

Tallskogen i Bålforsberget är gammal och nästan orörd. Skogen är uppemot 200 år gammal. Spår efter gamla bränder syns både här och där som svarta stubbar och träd med brandskador.

Precis utanför reservatsgränsen i nordost finns en stuga och vid den startar en markerad stig som går över bergsknallen och runt Djupavatjärnen.

Stor sprängticka på Bålforsberget.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bålforsberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på befintlig väg samt för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurliver, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- och växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2009
Storlek: 196 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat