Lappmyrberget

Döda och liggande träd i barrskog.

Lappmyrbergets naturreservat ligger nära Lövånger och är ett fint utflyktsmål alla årstider.

Här växer gamla, täta granskogar med gott om granar som är äldre än 150 år och mycket död ved. Här finns också grundstenar till en gammal boplats. En markerad stig till bosättningen finns skyltad från vägen som passerar utanför reservatet.

Ljusbruna svampar som växer på marken i skogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Lappmyrberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva eller omlagra.
 • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
  buskar, såväl stående som liggande.
 • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning
  vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning
  annat än tillfälligt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 53 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Lappmyrberget ligger drygt fyra kilometer öster om Lövångers samhälle.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss