Lappmyrberget

Lappmyrbergets naturreservat ligger nära Lövånger och är ett fint utflyktsmål alla årstider.

Här växer gamla, täta granskogar med gott om granar som är äldre än 150 år och mycket död ved. Här finns också grundstenar till en gammal boplats. En markerad stig till bosättningen finns skyltad från vägen som passerar utanför reservatet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Lappmyrberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva eller omlagra,
 • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
  buskar, såväl stående som liggande,
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning
  vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning
  annat än tillfälligt.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 53 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat