Lomselet

Lomselet innehåller en olikåldrig och luckig tallhedskog. Vintern 1918 dimensionsavverkades skogen och idag domineras beståndet av mellangenerationens tallar.

En del tallar ur äldsta generationen finns dock kvar. Området har brunnit och man kan se brandljud på äldre tallar. I reservatet finns också mindre våtmarker.

Våtmark söder om reservatet.

Lättillgängligt för besökare

Reservatet gränsar i söder mot Malån som är av riksintresse för naturvård. Området är relativt lättillgängligt då det ligger nära en skogsbilväg. Öster om Lomselet ligger Norravasund som är ett mindre naturreservat.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Lomselet. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda eller tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2001
Storlek: 13 hektar
Kommun: Malå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000