Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lomselet

Lomselet innehåller en olikåldrig och luckig tallhedskog. Vintern 1918 dimensionsavverkades skogen och idag domineras beståndet av mellangenerationens tallar.

En del tallar ur äldsta generationen finns dock kvar. Området har brunnit och man kan se brandljud på äldre tallar. I reservatet finns också mindre våtmarker.

Våtmark intill skog.

Våtmark söder om reservatet.

Lättillgängligt för besökare

Reservatet gränsar i söder mot Malån som är av riksintresse för naturvård. Området är relativt lättillgängligt då det ligger nära en skogsbilväg. Öster om Lomselet ligger Norravasund som är ett mindre naturreservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Lomselet. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda eller tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1997, 2001

Storlek: 13 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 8 kilometer sydost om Malå, nära Malån och Norravasund.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss