Buberget

I Buberget lyser tufsar av skrikgula varglavar på myrens torrtallar. Varglaven är vår enda giftiga lav och just därför en av få lavar som nyttjats av människan. Här i Buberget har den sin nordligaste förekomst i landet.

Liten grå/svart/vit fågel på en trädgren.

Talltita.

Idag minskar skogarnas fåglar i antal. Nära en tätort klarar exempelvis lavskrikan inte konkurrensen från andra kråkfåglar. Lavskrikan vill ha tät skog långt från boplundrande fåglar. Buberget är ett exempel på det skogslandskap som tjäder, lavskrika, talltita och andra fåglar behöver för att överleva. Här har du chansen att möta dem, varför inte under en skidtur vintertid. Med lite tur kan du då också spåra både lo, järv och mård. 

Det brann i Buberget

I Buberget växer mest gles blandskog med björkar och granar i flacka sluttningar. I reservatet finns spår efter flera skogsbränder: kolade stammar och brandljud i träden. Den senaste branden inträffade omkring år 1900. Antagligen brändes skogen avsiktligt för att förbättra skogsbetet. Det mesta av dagens skogar i området är i dag omkring hundra år gamla och uppkom troligen efter denna avbränning. Myrarna i Buberget är fulla av torra tallar. Storstensmyren i söder är en praktmyr av högsta klass i detta landskap av myrar.

Nordligaste varglavarna

Det sägs att varglaven använts som varg- och rävgift. Laven innehåller en syra som angriper nervsystemet och orsakar andningsförlamning. Laven mosades tillsammans med krossat glas och lades i köttåteln. Man upphör aldrig att förvånas över människans uppfinningsrikedom när det gäller att ta ihjäl djur. Bubergets alla gråvita, döda och barklösa tallar är en utmärkt miljö för varglaven.

Varglav som växer på en trädstam.

Varglav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Buberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra upp i boträd eller medvetet upphålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta plakat, affisch, tavla eller göra inskrift.
  • Tälta (mer än två dygn på samma ställe).
  • Elda (med undantag på anvisad plats och med medhavd ved).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1995, 1997

Storlek: 2 270 hektar

Kommun: Storuman

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 3 kilometer norr om Pauträsk i Storumans kommun. Området nås lätt från väg 45, Skarvsjöby eller från E12, Åskilje. Från vägen som genomkorsar reservatet är det lätt att vandra eller skida in i området.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss