Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hällbergsträsk

Reservatet ligger i den norra sluttningen av berget Fäboliden, bara någon kilometer från Vindelälvens dalgång. Här gömmer sig många av skogens ovanligare invånare.

Här trivs många orkidéarter, bland annat den svårfunna skogsfrun, nornan och den stora guckuskon.

Nornor som växer i skogen.

Nornor.

Skogen är påverkad av gångna tidens skogsbränder, men området har trots detta en mycket stor andel gran. Granarna brukar oftast vara de träd som först brinner ner eftersom de har grenar ända ner till marken. Det finns gott om äldre lövträd, glasbjörk och sälg och här och var finns även aspar. Lunglav klär träden som krås och på enstaka sälgar kan man även hitta doftticka, en svamp vars lakritsdoft kan kännas på långt avstånd.

En informationsskylt finns vid vägen genom reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hällbergträsk. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1995, 1997

Storlek: 104 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 5 kilometer väster om Vindelgransele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss