Hällbergsträsk

Reservatet ligger i den norra sluttningen av berget Fäboliden, bara någon kilometer från Vindelälvens dalgång. Här gömmer sig många av skogens ovanligare invånare.

Här trivs många orkidéarter, bland annat den svårfunna skogsfrun, nornan och den stora guckuskon.

Nornor.

Skogen är påverkad av gångna tidens skogsbränder, men området har trots detta en mycket stor andel gran. Granarna brukar oftast vara de träd som först brinner ner eftersom de har grenar ända ner till marken. Det finns gott om äldre lövträd, glasbjörk och sälg och här och var finns även aspar. Lunglav klär träden som krås och på enstaka sälgar kan man även hitta doftticka, en svamp vars lakritsdoft kan kännas på långt avstånd.

En informationsskylt finns vid vägen genom reservatet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hällbergträsk. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1995, 1997

Storlek: 104 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000