Toskberget

Bland flera hundraåriga tallar och rödlistade arter ligger det urskogsartade reservatet Toskberget.

I reservatet växer en mycket fin urskogsartat tallskog, där träden är omkring 250–350 år gamla. Det finns endast sparsamt med dimensionsavverkningsstubbar och lövinslaget utgörs främst av spridda björkar. Området är tydligt påverkat av brant med gott om kolade stubbar och lågor och påfallande många tallar med brandljud.

Rödlistade arter

På reservatets träd har det påträffats en rad olika rödlistade arter, exempelvis dvärgbägarlav, gammelgransskål, citronticka, timmerticka och ullticka.

Brun/vit svampart växandes på trädstam.

Timmerticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Toskberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 35 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 42 kilometer västnordväst om Lycksele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss