Toskberget

Bland flera hundraåriga tallar och rödlistade arter ligger det urskogsartade reservatet Toskberget.

I reservatet växer en mycket fin urskogsartat tallskog, där träden är omkring 250–350 år gamla. Det finns endast sparsamt med dimensionsavverkningsstubbar och lövinslaget utgörs främst av spridda björkar. Området är tydligt påverkat av brant med gott om kolade stubbar och lågor och påfallande många tallar med brandljud.

Rödlistade arter

På reservatets träd har det påträffats en rad olika rödlistade arter, exempelvis dvärgbägarlav, gammelgransskål, citronticka, timmerticka och ullticka.

Timmerticka.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Toskberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 35 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat