Sör-Degerberget

De släta, vidsträckta hällmarkerna i Sör-Degerberget är behagliga att vandra över. Vila ryggen mot en riktigt gammal tall och njut av utsikten!

På toppen av Sör-Degerberget finns ett vidsträckt område med hällmarker, flyttblock och stora klapperstensfält. Hällmarkerna är släta och erbjuder en lättsam vandring med vacker utsikt över det omgivande landskapet. På hällmarkerna växer många krokiga gamla tallar, varav många säkert är upp mot 500 år gamla. Tallarna är grova, kortväxta och böjda på grund av det utsatta läget.

Klapperstensfält

I området finns många fossila klapperstensfält eller "stentorg". Klapperstensfält bildas längs havsstränder där vågorna för bort sand och grus och slipar de större stenarna mot varandra så att de får en rund form. På grund av landhöjningen ligger Sör-Degerbergets klapperstensfält idag flera mil från kusten.

Klapperstensfält och tallar.

Ett av klapperstensfälten i reservatet.

Branta stup och naturskogar

Åt öster stupar berget brant med omkring 10 meter höga lodräta stup. Nedanför stupen finns ett stort område med gran- och tallskogar som är mer eller mindre orörda av modernt skogsbruk.

I skogarna finns både stående och liggande död ved. Här växer mycket asp och andra lövträd. Lövträden och den döda veden erbjuder livsutrymme för hotade hackspettar, vedsvampar och lavar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Sör-Degerberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 154 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Om du kommer via Fällforsvägen från Byske, sväng vänster över Byskeälven just efter byn Selet. På andra sidan går en skogsbilväg norrut som tar dig till naturreservatet.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss