Pundliden

I norra delen av Pundliden är det gott om grova aspar, sälg och björk. De har vuxit upp här efter en skogsbrand för cirka 150 år sedan. Då blev det mer ljus och utrymme så lövträden snabbt kunde växa sig större än granarna.

Kolade stubbar syns här och var som spår från en tid som gått. De står i kontrast till lövträdens skira grönska och den illgröna lunglaven som växer på deras stammar.

I den södra delen av området blir skogen grövre och granar på 200–250 år står här stora och med lavar hängande från grenarna. Det är kalkrikt i berget och gott om näring.

I Pundliden hittar du gammal skog med stora träd.

Meterhöga örter som nordisk stormhatt och Tolta växer här. Nordisk stormhatt är en av Sveriges giftigaste växter och rent av dödlig även i mycket små mängder. Medan toltan kan användas i sallad och har en smak liknande ruccola. På marken finns även andra små saker som trivs. En av dessa är den ovanliga flattoppade Klubbsvampen.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Pundliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 63 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat