Pundliden

I norra delen av Pundliden är det gott om grova aspar, sälg och björk. De har vuxit upp här efter en skogsbrand för cirka 150 år sedan. Då blev det mer ljus och utrymme så lövträden snabbt kunde växa sig större än granarna.

Kolade stubbar syns här och var som spår från en tid som gått. De står i kontrast till lövträdens skira grönska och den illgröna lunglaven som växer på deras stammar.

I den södra delen av området blir skogen grövre och granar på 200–250 år står här stora och med lavar hängande från grenarna. Det är kalkrikt i berget och gott om näring.

Höga träd underifrån och blå himmel.

I Pundliden hittar du gammal skog med stora träd.

Meterhöga örter som nordisk stormhatt och Tolta växer här. Nordisk stormhatt är en av Sveriges giftigaste växter och rent av dödlig även i mycket små mängder. Medan toltan kan användas i sallad och har en smak liknande ruccola. På marken finns även andra små saker som trivs. En av dessa är den ovanliga flattoppade Klubbsvampen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Pundliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 63 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att köra väg 365 från Lycksele förbi Bratten. Ta därefter första vägen till vänster när Örån passerats. Efter 3,5 kilometer, ta skogsbilvägen till vänster och följ den till dess slut.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss