Degerliden

Grova aspar står i den 200-åriga granskogen. Granarna är draperade med garnlavar. På marken växer blåbärsris, harsyra, ögonpyrola, knärot och tolta.

Högre upp i sluttningen på hällmarken finns tallarna. Spår efter bränder syns här och var, dels som brända stubbar och dels som kol i marken.

Harsyra.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Degerliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmän motortrafik, undantag medges för snöskoter på snötäckt och väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Medföra hund som inte är kopplad eller annat husdjur, undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2001, 2004
Storlek: 30 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000