Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Degerliden

Grova aspar står i den 200-åriga granskogen. Granarna är draperade med garnlavar. På marken växer blåbärsris, harsyra, ögonpyrola, knärot och tolta.

Högre upp i sluttningen på hällmarken finns tallarna. Spår efter bränder syns här och var, dels som brända stubbar och dels som kol i marken.

Vita blommor med gröna blad.

Harsyra.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Degerliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för
  snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande
  träd inräknade,
 • plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och
  svampar med undantag för bär, matsvamp samt icke fridlysta
  blommor,
 • fånga eller insamla insekter och andra djur,
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar
  anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2001, 2004, 2022

Storlek: 31 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 15 kilometer väster om Burträsk.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss