Nordansjöberget

Nordansjöbergets natur består av en barrblandskog med relativt stort inslag av äldre tallar, även om en stor del av dessa har avverkats innan området fredades.

Mot bergets topp står en gles höjdlägesskog med gran och björk där stora avverkningar skedde under 1940-talet. I branten finns ställen med frodig örtvegetation med bland annat tolta och midsommarblomster samt gråal och sälg.

I naturreservatet finns det många äldre tallar, och utsikten från toppen är väldigt fin.

Nedanför branten ligger stora nedrasade klippblock och terrängen är svårframkomlig. Spår efter en brand för gissningsvis 150 år sedan påträffas i både tallar och granar i området. I någon torraka finns dock spår efter ytterligare bränder.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Nordansjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta plakat, affisch, tavla eller göra inskrift.
  • Tälta (mer än två dygn på samma ställe).
  • Elda (annat än på anvisad plats och med medhavd ved).

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997
Storlek: 62,2 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000