Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nordansjöberget

Nordansjöbergets natur består av en barrblandskog med relativt stort inslag av äldre tallar, även om en stor del av dessa har avverkats innan området fredades.

Mot bergets topp står en gles höjdlägesskog med gran och björk där stora avverkningar skedde under 1940-talet. I branten finns ställen med frodig örtvegetation med bland annat tolta och midsommarblomster samt gråal och sälg.

Sjö, skog och berg.

I naturreservatet finns det många äldre tallar, och utsikten från toppen är väldigt fin.

Nedanför branten ligger stora nedrasade klippblock och terrängen är svårframkomlig. Spår efter en brand för gissningsvis 150 år sedan påträffas i både tallar och granar i området. I någon torraka finns dock spår efter ytterligare bränder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Nordansjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta plakat, affisch, tavla eller göra inskrift.
  • Tälta (mer än två dygn på samma ställe).
  • Elda (annat än på anvisad plats och med medhavd ved).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1997

Storlek: 62,2 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 23 kilometer sydost om Åsele samhälle och 27 kilometer väst om Fredrika.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss