Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Långtjärnskogen

Härliga gamla tallar, perfekta att ta en fika emellan.

Långtjärnskogen ligger strax väster om byn Långträsk i norra delen av Vindelns kommun. Långtjärnen och en myr delar reservatet i två delar som har olika karaktär. Väster om Långtjärnen är området flackt och fuktigt med granskog. Marken täcks på vissa ställen helt av skogslummer.

Öster om Långtjärnskogen

På östra sidan av Långtjärnen ligger Långtjärnberget som domineras av tallskog med spår av bränder. I Långtjärnbergets sydvästsluttning ned mot Långtjärnen växer torr, ganska öppen 180-årig tallskog. Det finns spår av brand i form av kolade stubbar och enstaka brandljud i äldre levande tallar som är upp emot 220 år gamla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Långtjärnskogen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på den väg som leder genom reservatet, undantag medges även för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller is.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Göra åverkan på, bortföra eller på annat sätt flrändra kulturhistorisk lämning såsom slåtterlada eller hässjerester.
  • Plocka och insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 118 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att från väg 363 ta av mot Hällnäs. Följ vägen som går parallellt med järnvägen nordnordväst mot Ekträsk. Väl där, kör norrut och ta sedan vänster två gånger, passera Långträsk (by och naturreservat) och ta sedan första skogsbilväg till vänster.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss