Arksjöberget

Utsikt över skog och vatten.

Utsikt från Arksjöberget.

Många spännande växter finns i branten där Arksjöberget sluttar ner mot Långseleån. I reservatet finns också en bergsplatå som är täckt av småmyrar och granurskog.

Rasbranterna består av kalkrik alunskiffer. Kalken och värmen i sydsluttningen gör att både fjällets växter och mer värmekrävande arter trivs här. Nedanför branterna växer spännande arter som stor bergglim, kanelros, vårväxten smånunneört och klippbräcka. Några andra arter är stinksyrsa, svartbräken, gaffelbräken, fjällhällebräken, sandnarv och svart trolldruva.

Brand på 1770-talet

I närheten av branterna är skogen yngre än i övriga delar. Tallskogen som växer här bär spår av branden som härjade här på 1770-talet. Andra delar av skogen har under lång tid fått utvecklas utan inverkan av skogbränder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Arksjöberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva eller omlagra,
 • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
  buskar, såväl stående som liggande,
 • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • Framföra motordrivet fordon med undantag på befintlig skogsbilväg
  samt uttransport av fällt högvilt samt för snöskoterkörning vintertid på
  snötäckt, väl tjälad mark längs markerade skoterleder.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildades: 1999, 1998, 2018

Storlek: 1251 hektar

Kommun: Dorotea

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 60 kilometer nordväst om Dorotea, i Dorotea kommun, 4,5 kilometer öster om Risberget.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss