Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Balåliden

Balån meandrar vackert genom skogslandskapet i Balålidens naturreservat. Balålidens naturreservat är lättillgängligt eftersom det ligger intill flera skogsbilvägar. På västra sidan av Balån ligger högresta och lättvandrade skogar.

Åns slingrande flöde har skapat gott om nipor och små sandstränder. Längs stränderna finns mycket lövträd som gärna fälls och äts av bävrarna i området. På den döda veden i de fuktiga miljöerna trivs en mängd olika organismer.

Balån i vintertid.

Bålån i vintertid.

Lappticka.

Lappticka växandes på tallstock.

Vedsvampar

Här kan du hitta vedsvampar som lappticka, ullticka och rosenticka.

Skalbaggar

Det finns också gott om skalbaggar som till exempel myskbock och bronshjon.

Trivs i fukten

Många av ravinerna är näringsrika och där finns krävande växter som till exempel strätta, ormbär och skogsvinbär. På träden i de fuktiga miljöerna trivs många olika lavar, bland annat den sällsynta trådbrosklaven.

I nuläget finns det ingen bro över Balån inom reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Balåliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg eller mark, eller att omlagra eller bortföra sten, grus, sand, torv eller jord.
  • Skada eller störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller annan vegetation.
  • Utan länsstyrelsens tillstånd insamla växer, växtdelar, lavar, mossor eller svampar, med undantag för bär- och matsvampplockning samt för blomplockning för eget behov.
  • Utan länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2015

Storlek: 119,5 hektar

Kommun: Bjurholm

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Balåliden ligger cirka 5 kilometer söder om Bjurholm.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss