Vackerkullen

Tät blandskog.

Välkommen in i Lavskrikans skog. Här är den skyddad och du kan höra dess jamande läte. Visste du att Lavskrikan kan gömma matförråd inför vintern på uppemot 5000 platser? Och sedan hitta det mesta av maten igen.

​Skogen i norra delen av Vackerkullen är i stort sett orörd. Den är tät med små luckor här och där på platser där träd fallit. De stora gamla granarna täcks med hänglavar. Många av dem stod här redan under Karl den 12:e tid. I dessa skogar trivs också sälg och asp. Kanske känner du en svag doft av lakrits? Det är dofttickan som växer på sälg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vackerkullen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 85 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att köra cirka 30 kilometer nordost om Åsele längs väg 365. Ta skogsbilvägen västerut strax norr om byn Siksjö.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss