Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Björnberget-Gäddtjärnen

Björnberget-Gäddtjärnen är ett stort område med gammal skog och stark vildmarkskänsla två mil sydväst om Bjurholm. På en skogsbilväg kan du ta dig in mitt i reservatet.

Reservatet ligger omkring två mil sydväst om Bjurholm, vid Abborrtjärn, och består av det 380 meter höga Björnberget. I bergsluttningarna finns många branter, sprickbildningar och blockområden. I områdets nordvästra del finns en vackert belägen liten skogstjärn som kallas Gäddtjärnen. Två andra mindre skogstjärnar, Abborrtjärnen och Björntjärnen, ligger i reservatets utkant.

Spår av brandljud på trädstam.

Spår av brandljud.

Brandpräglade skogar

Skogarna på Björnberget har nästan helt undgått skogsbruk. Istället är skogen påverkad av naturliga störningar, till exempel stormfällningar och bränder. Triangelformade skador i vid trädens bas, så kallade brandljud, vittnar om de upprepade bränderna som dragit fram här. Många arter som lever i de här skogarna är beroende av att det fortsätter att brinna med jämna mellanrum. Därför kommer Länsstyrelsen utföra kontrollerade naturvårdsbränningar i en del av områdets skogar.

Reliktbocken lever i gamla tallar

I reservatet finns många sällsynta och hotade arter som är beroende av gamla naturskogar. Många av de äldre tallarna har kläckhål av reliktbock. Reliktbocken är en hotad skalbagge vars larver lever i gamla, solexponerade tallar. När skalbaggen har kläckts från sin puppa inne i trädet gnager den ett ovalt, 3-4 mm brett hål i barken för att ta sig ut. Reliktbockens kläckhål är ganska lätta att känna igen eftersom de oftast är fyllda med rödbrunt gnagmjöl.

Spår från Reliktbock.

Tydliga spår från Reliktbock.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Björnberget-Gäddtjärnen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär- och matsvampplockning.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 247,4 hektar

Kommun: Bjurholm

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 2 mil sydväst om Bjurholm.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss