Skyfallsliknande regn i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Dyngstomberget

Vy över sjö och skog.

Gamla naturskogar växer på de tre bergen Dyngstomberget, Blåbärsberget och Trollberget. Vägar gränsar till och går in i reservatet så du kan lätt komma nära.

Från skogsbilvägen i nordväst går en stig in till Trolltjärnen och vidare till en annan skogsbilväg. Runt Trolltjärnen finns myrar och sumpskogar. De äldsta tallarna på sluttningarna är 200-250 år. Stora delar av skogen har tidigare brunnit.

Vy över skog och berg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Dyngstomberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för befintliga skogsvägar och för snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2004, 2007

Storlek: 163 hektar

Kommun: Bjurholm

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 5 kilometer sydost om Örträsk. Området ligger längs vägen på östra sidan Öreälven mot Näsland.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss