Rödingsjö

Välkommen till Rödingsjö, ett fjällnära vildmarksområde med möjligheter till fina naturupplevelser.

Naturreservatet ligger cirka två kilometer söder om Borgafjäll. Här finns fina förutsättningar för vandring, skidåkning, skoteråkning, fiske eller svamp- och bärplockning. Det går flera stigar genom reservatsområdet, både utefter Korpån samt mot de större sjöarna i området.

Två skoterleder går genom området till Rödingsjön, Stor-Oxvattnet och Spanjesjön. Strax norr om Borgafjäll utgår de statliga lederna mot Marsfjället och Gitsfjäll. Det går även en skoterled längs med Saxån i Jämtlands län, strax väster om Rödingsjös naturreservat.

Grubbsjöstugan

Vid Grubbsjön finns en timrad övernattningsstuga med sovplats för 4–6 personer. Stugan är olåst och övernattning kostar 200 kr per person och natt.

Urskogsartad skog

Området utgörs av en sjörik och småkuperad bergsplatå. Den fjällnära granominerade skogen i reservatet är ytterst lite påverkad av människan och stora delar av skogen är urskogsartad.

Norr om Rödingsjön är landskapet småkuperat och bildar en mosaik av skogsklädda moränryggar och myrar. Högre upp på berget växer fjällbjörkskog. På myrarna trivs många fåglar och i skogen har många rödlistade arter hittats, till exempel skogsrör, rosenticka, gammelgransskål, gränsticka, harticka, doftskinn, taigaskinn, rynkskinn, lappticka och gräddticka.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rödingsjö naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stubbar eller buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag på befintliga skogsbilvägar, inom Område A är skoterkörning förbjuden utom på markerade vinterleder på väl snötäckt, väl tjälad mark eller på is, och inom Område B är snöskoterkörning tillåten vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is, (se Beslutet, bilaga 2 för karta),
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning, annat än tillfälligt, ovan angivna anordningar skall avlägsnas omedelbart efter nyttjande.

Serviceinformation

  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Skoterled Skoterled
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1998, 1999, 2019

Storlek: 7 506 hektar

Kommun: Dorotea

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000