Höga temperaturer i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rödingsjö

Välkommen till Rödingsjö, ett fjällnära vildmarksområde med möjligheter till fina naturupplevelser.

Naturreservatet ligger cirka två kilometer söder om Borgafjäll. Här finns fina förutsättningar för vandring, skidåkning, skoteråkning, fiske eller svamp- och bärplockning. Det går flera stigar genom reservatsområdet, både utefter Korpån samt mot de större sjöarna i området.

Två skoterleder går genom området till Rödingsjön, Stor-Oxvattnet och Spanjesjön. Strax norr om Borgafjäll utgår de statliga lederna mot Marsfjället och Gitsfjäll. Det går även en skoterled längs med Saxån i Jämtlands län, strax väster om Rödingsjös naturreservat.

Grubbsjöstugan

Vid Grubbsjön finns en timrad övernattningsstuga med sovplats för 4–6 personer. Stugan är olåst och övernattning kostar 200 kr per person och natt.

Sjö, skog och berg.

Urskogsartad skog

Området utgörs av en sjörik och småkuperad bergsplatå. Den fjällnära granominerade skogen i reservatet är ytterst lite påverkad av människan och stora delar av skogen är urskogsartad.

Norr om Rödingsjön är landskapet småkuperat och bildar en mosaik av skogsklädda moränryggar och myrar. Högre upp på berget växer fjällbjörkskog. På myrarna trivs många fåglar och i skogen har många rödlistade arter hittats, till exempel skogsrör, rosenticka, gammelgransskål, gränsticka, harticka, doftskinn, taigaskinn, rynkskinn, lappticka och gräddticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rödingsjö naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stubbar eller buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon i terräng med undantag på befintliga skogsbilvägar, inom Område A är skoterkörning förbjuden utom på markerade vinterleder på väl snötäckt, väl tjälad mark eller på is, och inom Område B är snöskoterkörning tillåten vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is, (se Beslutet, bilaga 2 för karta).
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning, annat än tillfälligt, ovan angivna anordningar skall avlägsnas omedelbart efter nyttjande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1998, 1999, 2019

Storlek: 7 506 hektar

Kommun: Dorotea

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 2 kilometer söder om Borgafjäll. Det är lätt att ta sig till området via flera anslutande vägar.

Turistvägen 1052, mellan Dorotea och Borgafjäll, passerar i norra delen av naturreservatet. Strax innan Borgafjäll finns en stor parkering med rastplats och informationsskyltar. Härifrån utgår även Lapplandsleden, Konstleden och flera av närlederna kring Borgafjäll. 

Från andra anslutande vägar kan du antingen ta dig in i naturreservatet till fots eller på skidor på markerad led eller i obanad terräng, eller med skoter på utmarkerade leder.

Ta bussen

Busshållplatsen Borgafjäll ligger i nära anslutning till Rödingsjö naturreservat.

Hitta din resa på tabussen.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss