Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skeltberget

Trädstammar och mossbeklädd sten i skog.

Det finns inga markerade stigar, så här går du dina egna vägar genom de gamla granskogarna på Skeltbergets sluttning.

Här finns gott om riktigt gamla granar och tallar på upp mot 200 år. På marken ligger omkullfallna träd, lågor. Lågorna är viktiga för många vedsvampar, bland annat rynkskinn och ullticka. Under reservatets grova granlågor kan också svag kokosdoft anas från doftskinn, en annan av reservatets rödlistade arter.

Ringarna på granarna har tretåiga hackspetten hackat i jakt på föda. Bitvis är terrängen ganska svårframkomlig med mosstäckta stensamlingar och stora block.

Omtyckta gamla aspar och sälgar

Det finns ganska mycket lövträd i skogarna och här och var står kolade stubbar. Det beror på gamla skogsbränder. De gamla grova asparna är väl nyttjade som bohålor för skogens fåglar och djur. Många av sälgarna är insvepta i lunglav.

Närbild på trädstam med lav.

Lunglav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skeltbergets naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra, döda kvistar för att använda till lägereld,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
  • plocka, insamla eller gräva upp växter, inklusive mossor, lavar och svampar. Undantag gäller för att plocka bär, matsvamp och icke fridlysta blommor,
  • insamla ryggradslösa djur.

Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • sätta upp skylt, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordning för reklam, information eller liknande ändamål.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2023

Storlek: 77 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Från väg 90 mellan Åsele och Junsele sväng av västerut och passera Ångermanälven. Knappt 4 km väster om byn Björksele finns en skogsväg norrut till Granliden. Naturreservatet ligger efter 3 kilometer strax nordost om vägen.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss