Överrödå

Naturreservatet Överrödå är litet, men med stora naturvärden. Här blommar blåsippor och rosalysande tibast.

Skogen påminner om södra Sveriges granskogar och är en av de nordligaste växtplatserna för blåsippa i Sverige.

Samtidigt blommar den vackert rosalysande tibasten, tack vare den sydvästvända sluttningen som värms upp fort. Tibasten är en av våra giftigaste växter. Enligt en gammal ramsa ”står tibast bär och vändilarot allt ont emot”. Bären användes nämligen förr för avmaskning av kor. Det ska såklart inte prövas eftersom de är extremt giftiga.

Smultron och orkidéer

När sommaren kommer till Överrödå är det dags för en andra blommning. Då dyker smultron, trolldruva och orkidén grönkulla upp ur marken. Under hösten lyser bären i rött och svart. Därefter bäddas marken ner i vila i väntan på nästa års prunkande vårblommning.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Överrödå. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 8 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat